Yksityisteiden talvikunnossapitoavustukset talvikaudelle 2019-2020 haettavana 

Yksityisteiden talvikunnossapitoavustukset talvikaudelle 2019–2020

 

Keminmaan kunta julistaa haettavaksi talvikunnossapitoavustukset 1.3.2020–31.3.2020 välisenä aikana

Hakemuksen löydät Keminmaan kunnan kotisivuilta, lomakkeet-osiosta tai teknisten palveluiden toimistolta vanhalta kunnanvirastolta.

 

Hakemukset pyydetään palauttamaan osoitteeseen:

Keminmaan kunta, tekniset palvelut, Rantatie 21, 94400 Keminmaa. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen tieasiat@keminmaa.fi

 

Hakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 12.00 mennessä.

 

1.1.2019 voimaan tullut yksityistielaki (560/2018) rajaa kunnan oikeutta avustaa yksityisteitä, joihin on perustettu tieoikeuksia/tierasitteita. Yksityistietä, joka ei ole omatie tai sopimustie, voidaan avustaa yksityistielain mukaan vain, jos tiellä on tiekunta, tien tiedot ovat yksityistierekisterissä ajantasaiset ja tiekunnan tiedot maanmittaislaitoksen tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset yksityistielain 50 §:n mukaisesti.

 

Avustusta voidaan myöntää myös yksityishenkilölle omatien ja sopimustien auraukseen, jos tielle ei ole perustettu tieoikeutta/tierasitetta.

 

Keminmaan teknisen lautakunnan 12.2.2020 hyväksymät perusteet talvikunnossapitoavustuksen myöntämiselle talvikaudelle 2019–2020:

  • yksityistie on vähintään 100 metriä pitkä. Avustettavan tien pituus lasketaan viimeiseen pysyvään asutukseen saakka.
  • avustusta myönnetään 100 euroa perusosaa + (tienpituus - 30 metriä) x 10 senttiä, kuitenkin enintään 250 euroa/talvikausi.
  • avustushakemus on toimitettu kunnan tekniseen toimistoon ennen hakuajan umpeutumista.

 

Muuttuneiden avustuksen myöntämisperusteiden vuoksi hakemus on toimitettava kirjallisena, puhelinsoitolla edellisen vuoden tietojen vahvistaminen ei riitä.

 
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Korpi, p. 040 124 4351 tai toimistosihteeri Jaana Kostiainen 040 831 7854.

 

Takaisin