Kysely Perämeren jätehuollon alueen kuntien asukkaille 

Nyt Keminmaan kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa jätehuoltoon ja sen kehittämiseen, sillä Perämeren jätelautakunta
ja Perämeren Jätehuolto Oy nyt ovat aloittaneet jätehuollon palvelutason määrittämisen jätehuollon kehittämiseksi
Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueilla.

 

Kuntalaiset voivat osallistua kyselyyn verkossa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/342/

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeilla, jotka Perämeren jätelautakunta on toimittanut kunnan osoitteeseen.

 

Takaisin