Korkeusjärjestelmän muutos 

UUDEN KORKEUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

 

Keminmaan kunta ottaa 8.9.2014 alkaen pohjakartoillaan ja mittaustöissään käyttöön uuden korkeusjärjestelmän. Nykyisen N60-järjestelmän sijaan otetaan käyttöön N2000-järjestelmä.

 

Suunnittelijoiden ja rakentajien tulee huomioida muutos ja selvittää, mitä järjestelmää toteutettavassa suunnitelmassa ja sen lähtötiedoissa on käytetty. Tehtyjen selvitysten perusteella siirtokorjaus N60-järjestelmästä N2000-järjestelmään on + 0.4068 m.

 

Kunnan pohjakarttojen koordinaatistona on EUREF-FIN  –järjestelmän ETRS-GK24 -projektio.

 

Lisätietoja tarvittaessa:

mittausteknikko Pekka Mäkelä p. 040-7314559, pekka.makela@keminmaa.fi

Takaisin