Kemin kaivoksen YVA-selvitykseen liittyviä töitä Matilaisentiellä 

Kemin kaivoksen ympäristönvaikutusten arviointimenettely (YVA) on edennyt selvitysvaiheeseen. YVA-lausunnon perusteella yhteysviranomainen pitää vaikutuksia maa-, kallio- ja pohjaveteen yhtenä hankkeen merkittävimpinä vaikutuksina. Pohjavesivaikutusten määrittämiseksi Kemin kaivosalueella ja  lähiympäristössä tehdään kesän aikana maastossa mittauksia.

 

Kesäkuun aikana tehtyihin maatutkaus ja ERT-mittauksiin liittyen tehdään viikolla 35 maaperäporauksia Matilaisentien varressa Kemin kaupungin omistamalla maa-alueella. Porausten tarkoituksena on varmistaa kalliopinnan sijainti sekä asentaa pohjavesiputket vesipinnan tarkkailua varten. Poraukset suorittaa AFRY Infrapalvelut.  

 

Poraukset eivät estä tiellä liikkumista, mutta toivomme ohikulkijoilta ohitustilanteessa rauhallista kaasujalkaa.

 

 

Jos haluatte lisätietoja, olettehan rohkeasti yhteydessä Kemin kaivoksen ympäristöinsinööriin Maija Mehtälään (maija.mehtala@outokumpu.com)

Takaisin