Rakennuslupien käsittely kesän 2020 aikana 

Rakennusvalvontatoimistot ovat suljettuina kesälomien vuoksi:

 

Tornio  6-26.7.2020 (vko 28-30)

Keminmaa  6 -26.7.2020 (vko 28-30)

 

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä eikä katselmuksia pidetä edellä mainittuina aikoina. Kesäkuun 5 (5.6.2020) päivään mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa.

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 22.5.2020.

Kiireellisissä tapauksissa voitte ottaa yhteyden alueen muihin rakennustarkastajiin. Viikoilla 28-30 kaikki rakennustarkastajat ovat lomalla.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

Takaisin