Lasten hoidon tuet 


Perhe voi valita kunnallisen päivähoidon sijaan Kelan maksaman kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Kotihoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat kunnallisen varhaiskasvatushoidon vaihtoehtona valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatushoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

 

Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin oma äiti tai isä. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.

 

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

 

Yksityisen hoidon tuki

Vanhemmilla on mahdollisuus palkata kotiin hoitaja Kelan yksityisen hoidon tuella. Mikäli perhe saa yksityisen hoidon tukea, perheen on mahdollista hakea myös kunnan maksamaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

 

Lapsi voi olla hoidossa:

  • yksityisellä perhepäivähoitajalla
  • omassa kodissaan, jos vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan vähintään kuukauden kestävällä työsopimuksella. Perhe toimii työnantajana, jolloin on täytettävä työsopimus (kelan WH2-lomake). Lisätietoja Kelalta.


Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

            

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi Keminmaassa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Ohjeet ja hakemuslomakkeet  RTF    PDF

Lisätietoja myös Keminmaan kunnan varhaskasvastusyksiköiden johtajilta tai toimistosihteeriltä puh. 040 180 1059.