Kunnan tilojen luovuttaminen ulkopuolisille

Keminmaan kunnanhallitus on kokouksessaan 13.10.2016 § 414 päättänyt kunnan kaikkien tilojen käytöstä sekä virka-aikana että sen ulkopuolella. Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty tiloista perittävät maksut sen mukaan onko käyttäjä keminmaalainen henkilö tai yhteisö sekä maksut, joita peritään muilta käyttäjiltä. Taulukossa esitetään myös miten virka-ajan ulkopuolella (iltaisin ja viikonloppuisin) tilat ovat käytettävissä sekä miten tilojen avaimet luovutetaan käyttäjille.

Taulukko koskien kunnan tilojen luovuttamista ulkopuolisille

 

Kunnanviraston kokoustilat 4.6.2018 alkaen eivät ole enää käytössä