Liikunta-avustukset ja stipendit

Liikunta-avustukset    

- liikunta-avustukset keminmaalaisille rekisteröidyille urheilujärjestöille niiden sääntömääräiseen toimintaan

Liikuntatoimen vuosiavustushakemus  RTF  /  PDF
-Toimintaselvitys liikuntatoimen vuosiavustuksen liitteeksi  PDF

Hakemukset tulee osoittaa os.
Keminmaan kunta
Sivistyslautakunta
Kunnantie 3
94400 Keminmaa

Sivistyslautakunta voi vuosittain talousarvioon varatun määrärahan rajoissa jakaa liikunta- avustusta keminmaalaisille rekisteröidyille urheiluseuroille niiden sääntömääräiseen toimintaan.

Hakulomakkeen lisäksi urheiluseuroilta vaaditaan liitteeksi seuraavat asiakirjat:
 * toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
 * tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
 * tuloslaskelma edelliseltä vuodelta
 * tase edelliseltä vuodelta
 * tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
 * toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
 * toimintaselvitys edelliseltä vuodelta 

Avustusta jaettaessa arvioidaan mm. toiminnan määrä, laatu ja laajuus, toiminnan monipuolisuus ja jäsenmäärä. Painopisteenä on nuorten jäsenten määrä sekä toimintakertomuksiin kuvattu lapsille ja nuorille suunnattu toiminta ja toimintasuunnitelma. Urheiluseuran tulee osoittaa miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä. Avustusta ei myönnetä urheiluseuralle mikäli kunnanhallitus on jo myöntänyt vuosiavustusta kyseisenä vuonna. 

Liikunta-avustukset on haettavissa vuosittain 15.4 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

 

Keminmaan urheilustipendit 
 1. Stipendiin oikeutettuja ovat
  - Keminmaassa kirjoilla olevat alle 29-vuotiaat urheilijat ja Keminmaahan rekisteröidyt urheiluseurat
  - Stipendillä palkittavaksi joukkueeksi katsotaan keminmaalaisen urheiluseuran joukkue, ei yksittäisten urheilijoiden jäsenyyttä Keminmaan ulkopuolisten seurojen joukkueissa
  - Stipendiin oikeuttavan SM- kilpailun tulee olla suomalaiseen urheiluorganisaatioon virallisesti kuuluvan lajiliiton järjestämä kilpailu
  - Palkitsemisen edellytyksenä on, että sarjassa on ollut vähintään kuusi kilpailijaa
  - Urheilija voi saada stipendin vain yhdestä suorituksesta kautta kohti (ei koske joukkueita ja viestejä) 
 2. Stipendiin oikeutettuja suorituksia ovat
  - menestyminen SM -tasoisessa kilpailussa
  - sivistyslautakunnan harkinnan perusteella hyväksytyt suoritukset 
 3. Stipendin suuruus kriteerit täyttävässä SM -tasoisessa kilpailussa 
  1. sija 400 € 
  2. sija 200 €
  3. sija 100 € 
 4. Lisämääräykset 
  - Sivistyslautakunta tarkistaa jakosäännön harkinnan mukaan.
  - SM-tasoa korkeampien urheilusaavutusten palkitsemisesta Keminmaan kunta päättää erikseen.  
   

Urheilustipendit on haettavissa vuosittain 10.1. mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Hakemukset lähetetään os. Keminmaan Sivistyslautakunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

Stipendihakulomake   RTF PDF

Tiedustelut vapaa-aikasihteeri Sanna Jussila, p. 040 835 2530
sanna.jussila@keminmaa.fi