Eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019
Ennakkoäänestys kotimaassa 3. - 9.4.2019
ja ulkomailla 3. - 6.4.2019

 


 

 

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
◾vaalipiirien paikkamäärien vahvistuminen: 31.10.2018
◾äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa ja missä vaalipiirissä kukin on äänioikeutettu): 22.2.2019
◾ehdokashakemusten jättöpäivä: 5.3.2019
◾ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.3.2019
◾ennakkoäänestys kotimaassa: 3. - 9.4.2019
◾ennakkoäänestys ulkomailla: 3. - 6.4.2019
◾vaalipäivä: 14.4.2019
◾tulosten vahvistaminen: 17.4.2019
◾eduskunta aloittaa työnsä 23.4.2019.

 

Lapin vaalipiirin ehdokkaat

 

Vaalien ulkomainonta; kunnanhallituksen päätös asiasta   kartta ulkomainontapaikoista

Ulkomainostelineissä on yksi paikka kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle.
Taustalevyjen noutamisesta sovitaan, puh. 040 867 9710

 

Keskusvaalilautakunnan kuulutus eduskuntavaaleista

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. pnä huhtikuuta 2019

Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat Keminmaassa ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka Käyntiosoite

Kemijoen länsipuoli

Kirjasto-nuorisotalo

Väylätie 6

Kemijoen itäpuol

Pölhön koulu

Tasasentie 9

Jokisuu

Lassilan koulu

Koulutie 2

Vaalitoimitus yllä mainituissa äänestyspaikoissa toimitetaan vaalipäivänä klo 9.00-20.00 välisenä aikana.

 

Ennakkoäänestys Keminmaassa on mahdollista 3.4.-9.4.2019 seuraavasti: 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Äänioikeus

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

 

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää.

 

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Keminmaassa laitosennakkoäänestyspaikat ovat Keminmaan terveyskeskuksen vuodeosasto, hoivakodit Attendo Kallinranta ja Uittomies, hoitokoti Esperi Järventaus sekä kehitysvammaisten asumisyksikkö Attendo Lamminranta. Äänestyksestä tiedotetaan näissä laitoksissa erikseen.

 

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 040 356 1020 viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä keskusvaalilautakunnalle os. Rantatie 21, 94400 Keminmaa tai sähköpostilla vaalit@keminmaa.fi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

 

Laivaäänestys

Ulkomaillla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.

 

Kirjeäänestys

Uutena äänestysmenettelynä otetaan käyttöön vuoden 2019 eduskuntavaaleista lukien ulkomailta tapahtuva kirjeäänestys, joka on tarkoitettu vaalien ajan ulkomailla asuville tai oleskeleville äänioikeutetuille.

 

Keminmaan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Rantatie 21, 94400 Keminmaa, vaalit@keminmaa.fi, puh. 040 356 1020

 

  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jukka Nikurautio, jukka.nikurautio@pp.inet.fi, puh. 0400 879 134
  • Keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 040 356 1020

 

Keskusvaalilautakunnan jäsenet:

Jukka Nikurautio, puheenjohtaja
Lasse Orava, varapuheenjohtaja
Anna-Katriina Verronen, jäsen
Helena Inkeroinen, jäsen
Markku Pussinen, jäsen
 

LINKKEJÄ

https://vaalit.fi/eduskuntavaalit