allkiss.net Keminmaa - Vaalit

 

Europarlamenttivaalit 26.5.2019
 

Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenten vaalit 23.–26.5.2019. Vaaleissa valitaan 28 jäsenvaltiosta yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin viideksi vuodeksi.

 

Suomessa europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. toukokuuta. Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 13. Mikäli Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) eroaa EU:sta, valitaan parlamenttiin myös 14. jäsen Suomesta tämän vaalin tuloksen mukaisesti.

 

Jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on äänioikeus vaaleissa asuinpaikasta riippumatta. Jos Suomen kansalainen on ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, hän ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

 

Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen on äänioikeutettu Suomessa, jos hän viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja hänellä on kotikunta Suomessa. Suomessa asuvat EU:n tai muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevat EU-kansalaiset saavat äänestää, vaikkei heillä olisi kotikuntaa Suomessa. Edellytyksenä on, että henkilö on ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa.

 

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postitse ilmoituksen äänioikeudesta, johon on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka sekä luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista. Ilmoitus lähetetään sähköisesti niille äänioikeutetuille, jotka ovat ilmoittaneet Suomi.fi-palvelussa ottavansa vastaan viranomaistiedotteet sähköisesti.

 

Europarlamenttivaaliehdokkaat 2019

 

Keskusvaalilautakunnan kuulutus europarlamenttivaaleista

 

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 15. toukokuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 21. toukokuuta.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä vaalipalvelunumerosta. Maksuttoman suomenkielisen puhelinpalvelun numero on 0800 9 4770 ja ruotsinkielisen 0800 9 4771. Vaalien WhatsApp-viestipalvelun numero on 050 438 8730.

 

Ennakkoäänestys Keminmaassa on mahdollista 15.5. – 21.5.2019 seuraavasti:

 

Kotiäänestyksen järjestäminen

Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan.

Kotiäänestykseen oikeutetun, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 040 356 1020 viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä keskusvaalilautakunnalle os. Rantatie 21, 94400 Keminmaa tai sähköpostilla vaalit@keminmaa.fi. Kotiäänestys toimitetaan perjantaina 17.5.2019.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen -lomake

 

Ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt

Keminmaassa laitosennakkoäänestyspaikat ovat Keminmaan terveyskeskuksen vuodeosasto, hoivakodit Attendo Kallinranta ja Uittomies, hoitokoti Esperi Järventaus sekä kehitysvammaisten asumisyksikkö Attendo Lammenranta. Äänestyspäivä näissä laitoksissa on torstaina 16.5.2019.

 

Äänestäminen vaalipäivänä 26. toukokuuta

Vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta ja silloin äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat Keminmaassa ovat seuraavat:

 

Äänestysalue

Äänestyspaikka

Käyntiosoite

Kemijoen länsipuoli

Kirjasto-nuorisotalo

Väylätie 6

Kemijoen itäpuoli

Pölhön koulu

Tasasentie 9

Jokisuu

Lassilan koulu

Koulutie 2

 

Vaalien ulkomainonta


Europarlamenttivaalien ulkomainonta aloitetaan niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 8.5.2019.


Kartta ulkomainontapaikoista

 

Ulkomainostelineissä on yksi paikka kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle.
Taustalevyjen noutamisesta sovitaan, puh. 040 867 9710 


Keminmaan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Rantatie 21, 94400 Keminmaa, vaalit@keminmaa.fi, puh. 040 356 1020

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jukka Nikurautio, puh. 0400 879 134,
jukka.nikurautio@pp.inet.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Bomström, puh. 040 671 6167,
helena.bomstrom@keminmaa.fi

 

Keskusvaalilautakunnan jäsenet:

Jukka Nikurautio, puheenjohtaja
Lasse Orava, varapuheenjohtaja
Anna-Katriina Verronen, jäsen
Helena Inkeroinen, jäsen
Markku Pussinen, jäsen

 

LINKKEJÄ
https://vaalit.fi/etusivu