Työryhmiä

 

 
Hyvinvointityöryhmä (27.6.2017)
 • rehtori Hannele Matinlassi, puheenjohtaja, koollekutsuja
 • varhaiskasvatuksen aluevastaava Mari Kuivalainen
 • kiinteistöpäällikkö
 • talous- ja henkilöstöjohtaja Helena Bomström
 • työsuojelupäällikkö Tuomo Kuusela
 • vt. johtava sosiaalityöntekijä Päivi Parpala
 • vs. hoiva- ja hoitotyönjohtaja Virpi Tuomaala
 • vapaa-aikasihteeri Sanna Jussila, terveyden edistämisen yhdyshenkilö
 • kunnanhallituksen edustaja Rauli Koskela
 • aluehallintoviraston koordinaatiotyöryhmän jäsenenä toimii vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio

 

 

 
Turvallisuustyöryhmä toimikausi 2017 - 2021 (Kunnanhallitus 12.3.2019)
 • hoiva- ja hoitotyönjohtaja (terveystoimi)
 • kotihoidon hoitaja Liisa Toivanen (sosiaalitoimi)
 • vapaa-aikaohjaaja (sivistystoimi)
 • kiinteistöpäällikkö (tekninen toimi)
 • työsuojelupäällikkö
 • työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu
 • Lapin pelastuslaitoksen edustaja Matti Eskonniemi
 • Lapin poliisilaitoksen edustaja Reijo Rinne
 • Kunnanhallituksen edustaja Janne Hietala
 
Liikenneturvallisuustyöryhmä toimikausi 2017 - 2021 (Kunnanhallitus 12.12.2017)
 • tekninen johtaja Jussi Korpi, puheenjohtaja                               
 • kiinteistöpäällikkö
 • varhaiskasvatuksen aluevastaava Hanna Postinen
 • rehtori Helena Niemitalo
 • Lapin ELY-keskus; liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä ja aluevastaava Johanna Sieppi
 • Liikenneturva; Petri Niska, varalla Pentti Tervo
 • Lapin pelastuslaitos; palopäällikkö Matti Eskonniemi
 • kylätoimikunnat; Eeva-Kaarina Kasala
 • poliisin edustaja