Turvallisuus

 
Turvallisuus on laaja, monialainen ja monimerkityksellinen käsite. Turvallisuus voi merkitä esimerkiksi välittämistä, yhteistyötä, laatua, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia. Käsitys turvallisuudesta on riippuvainen näkökulmasta, josta sitä katsotaan. Turvallisuus on kuitenkin suorassa yhteydessä siihen, mitä näemme, koemme ja tunnemme. Turvallisuuden jokainen meistä kokee omalla tavallaan.

Tärkeintä turvallisuustyössä on sekä asukkaiden että matkailijoiden turvallisuuden tunteen ylläpitäminen, mikä toteutuu tehokkaalla yhteistyöllä kunnan, naapurikuntien, järjestöjen, viranomaisten ja muiden eri toimijoiden kesken. Kenenkään turvattomuuden tunnetta ei saisi vähätellä. 

Turvallisuus  ja turvallisuustyön jatkuvuus luovat pohjan kestävälle kehitykselle. Kunnille ennalta ehkäisevään turvallisuustyöhön panostaminen näkyy ennen pitkää säästöinä esimerkiksi terveys- ja sairaanhoitokuluissa. On huomioitava, että turvallisuus on tärkeä osa kunnan imagoa ja palveluiden laatua, mikä pätee myös yritysten ja eri yhteisöjen toiminnassa.

Sisäasiainministeriö/sisäisen turvallisuuden ohjelma ja aluehallintovirastot, kuntaamme koskien Lapin aluehallintovirasto, ovat myös asettaneet kunnille turvallisuustyötä koskevia velvoitteita kuten kunnan turvallisuussuunnitelman laadinta.

Kuntamme turvallisuusasiakirjat ns. ”tyvestä latvaan” ovat kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelma osana hyvinvointikertomusta, liikenneturvallisuussuunnitelma ja valmiussuunnitelma toimialakohtaisine valmiussuunnitelmineen.

Tulevina vuosina painopisteinä kuntamme turvallisuustyössä ovat ikäihmisten, lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä asuinympäristön turvallisuuden ja sen myötä palveluiden kehittäminen.

Nykyisessä yhteiskunnassa omatoiminen varautuminen ja yhteisöllisyys sekä ennen kaikkea naapuriapu korostuvat entisestään viranomaisten (esimerkiksi poliisi) resurssien ollessa vähäiset. Tulevaisuudessa omat haasteensa kuntienkin turvallisuustyölle tuo kasvava kyberrikollisuus. 

Näille sivuille on koottu ja laadittu runsaasti kuntalaisten ja matkailijoiden turvallisuuteen ja omatoimiseen varautumiseen (arjen häiriötilanteet) sekä myös yhteiskunnalliseen varautumiseen (poikkeusolot kuten sotatila) liittyvää tärkeää materiaalia.

Huolehdithan Sinäkin oman ja läheistesi turvallisuuden lisäksi myös kotisi, asuinympäristösi ja omalta osaltasi myös yhteisösi, on se sitten taloyhtiö tai työpaikkasi, turvallisuudesta. Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen juttu!

Tämän sivun alalaidassa on linkki kuntamme sähköiseen palautepalveluun, johon vastaamalla voit antaa palautetta myös kuntamme turvallisuutta ja sen kehittämistä koskien.

Tutustuthan myös turvakortteihimme, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Kieliversiot turvakorteista: englanti   ruotsi  venäjä

 

Jenni Lindgren

Suunnittelija/ turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Keminmaan kunta

 

  

 


 


                                                                      

 Palaute