Meri-Lapin ympäristölautakunta 2017 - 2021 ja Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 2017 - 2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta vastaa yhteistoiminta-alueensa kuntien Tornio ja Keminmaan yhteisten rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaisen palveluista.

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto vastaa yhteistoiminta-alueensa kuntien eli Tornion, Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Simon eläinlääkintähuollon, ympäristöterveysvalvonnan ja joukkoliikenteen viranomaisen palveluista.

Lautakunnan ja jaoston ratkaisuvaltaa määritetään erillisellä johtosäännöllä. Lautakunnan ja jaoston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan ja jaoston nimeämä viranhaltija. Meri-Lapin ympäristölautakunnassa on kuusi jäsentä. Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostossa on seitsemän jäsentä, ja se käyttää eläinlääkintähuoltoa, ympäristöterveysvalvontaa ja joukkoliikennettä koskevissa asioissa ympäristölautakunnan päätösvaltaa.

Postiosoitteet:
Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio

 

Keminmaan valtuusto on nimennyt kokouksessaan 15.6.2017 § 84 Keminmaan kunnan edustajiksi seuraavat

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pekka Heinonen

Pertti Yli-Öyrä

Anu-Helena Hohtari, kv 19.9.2019 § 83

Marko Vuorinen

Jukka-Pekka Mikkola

Pauli Ylipelto

 

Meri-Lapin ympäristölautakunta on päättänyt 29.8.2017, että ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina klo 17:00 alkaen ja ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa tarkastuspäivän jälkeisenä seuraavana arkipäivänä.

Linkki kokousasiakirjoihin