Julkiset kuulutukset

Kesäkuu

27.6.2022  Dnro 74-2022 Rakennustarkastajan päätös lupa-asioissa 28.6.2022
27.6.2022  Dnro 73-2022 Kuulutus poikkeuslupa P3/2022
22.6.2022  Dnro 72-2022 Keminmaan kunta julistaa haettavaksi hallinto- ja talousjohtajan viran (1004) 1.9.2022 alkaen
21.6.2022  Dnro 71-2022 Perusopetuksen erityisluokanopettajanvirka (3049) 1.8.2022 alkaen
20.6.2022  Dnro 69/2022 Kuulutus Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion jätehuoltomääräysten päivittämisestä
17.6.2022  Dnro 70/2022 Rakennustarkastajan päätös lupa-asioissa 20.6.2022
7.6.2022  Dnro 67/2022 Päätöksen tiedoksiantokuulutus PSAVI/4723/2022 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koskien sorroslouhintamenetelmän käyttöä Kemin kaivoksella, Keminmaa
7.6.2022  Dnro 66/2022 Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Toukokuu

31.5.2022  Dnro 64/2022 Kaavoituskatsaus 2022
31.5.2022  Dnro 58/2022 Kutsu vuorovaikutukseen - Kukkosentie - Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
30.5.2022  Dnro 59/2022 Perämeren jätelautakunnan jätetaksaan muutoksia
16.5.2022  Dnro 54/2022 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.5.2022 654/2022 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen, Keminmaan kunnanvaltuusto 16.12.2021 § 142

Helmikuu

25.2.2022  Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (3092) 1.8.2022 alkaen
1.2.2022  Dnro10/2022 Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / kuulutus - Outokumpu Chrome Oy

Heinäkuu

2.7.2021  Dnro 75/2021 Kaavoituskatsaus 2021

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta