Julkiset kuulutukset

Tammikuu

28.1.2022  Dnro 9/2022 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 28.1.2022
18.1.2022  Dnro 7/2022 Haettavana johtavan lääkärin osa-aikainen virka
18.1.2022  Dnro 6/2022 Haettavana hoiva- ja hoitotyönjohtajan vakinainen virka
14.1.2022  Dnro 5/2022 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta / Tornion kaupungin ja Keminmaan kunnan alueella 5.2.2022 järjestettävää rallikilpailua
14.1.2022  Dnro 4/2022 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 14.1.2022
12.1.2022  Dnro 3/2022 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.1.2022 hyväksynyt varauspäätöksen raukeamisilmoituksen, lupatunnus VA2019:0083
10.1.2022  Dnro 2/2022 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
3.1.2022  Dnro 1/2022 Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus - Valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 28.2.2020, nro 12/2020 (Veitsiluodon tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Kemi)

Joulukuu

31.12.2021  Dnro 119/2021 Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalueen yleiskokouksen 15.12.2021 pöytäkirja
27.12.2021  D/121/2021 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 27.12.2021
22.12.2021  Dnro 120/2021 Maa-aineslupapäätös, Kemin Ajotilaus Oy, Hyypiö, Keminmaa
22.12.2021  Dnro 118/2021 Tukesin kuulutus 22.12.2021 varauspäätökselle Yli-Penikka, lupatunnus VA2021:0069
21.12.2021  Dnro 117/2021 Vanttauskosken, Seitakorvan, Petäjäskosken ja Taivalkosken kalanviljelylaitosten kalasto- ja kalastusvaikutusten tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen
20.12.2021  Dnro 111/2021 Kuulutus Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireilletulosta

Heinäkuu

2.7.2021  Dnro 75/2021 Kaavoituskatsaus 2021

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta