Julkiset kuulutukset

Lokakuu

15.10.2021  Dnro 96/2021 Poikkeuslupa P11/2021 Alapaakkolan kylän 241-401-5-87 Rantaerkkola -nimisestä tilasta erotettavalle määräalalle
15.10.2021  Dnro 95/2021 Poikkeuslupa P12/2021 Liedakkalan kylän 241-407-3-43 Kusuko -nimiselle tilalle
12.10.2021  Dnro 94/2021 Sivistyspalveluissa haettavana perusopetuksen rehtorin virka (3070) 1.1.2022 alkaen
12.10.2021  Dnro 93/2021 Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Kukkosentie - Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
11.10.2021  Dnro 92/2021 PSW-Kivi Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, PR 2, Tuhkamaa, Keminmaa
11.10.2021  Dnro 91/2021 Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslupahakemus, Hietakaula, Keminmaa
8.10.2021  Dnro 89/2021 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 8.10.2021

Syyskuu

27.9.2021  Dnro 88/2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.9.2021 valitukseen koskien Keminmaan kunnanhallituksen päätöstä 11.8.2020 § 356
10.9.2021  Dnro 85/2021 Puolustusvoimien Lapin aluetoimiston kutsuntakuulutus

Heinäkuu

2.7.2021  Dnro 75/2021 Kaavoituskatsaus 2021

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta