Julkiset kuulutukset

Toukokuu

11.5.2021  Dnro 49/2021 Oulu-Laurila tarveselvitys Oulu, Ii, Simo, Kemi ja Keminmaa
11.5.2021  Dnro 48/2021 Kuntavaalit 2021
7.5.2021  Dnro 47/2021 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 7.5.2021
3.5.2021  Dnro 45/2021 Tapojärvi Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Tuhkamaa, Keminmaa

Huhtikuu

29.4.2021  Dnro 42/2021 Kuulutus enklaavien siirtoehdotuksesta Simon kunnasta Keminmaan kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista
29.4.2021  Dnro 41/2021 Kuulutus enklaavien siirtoehdotuksesta Tervolan kunnasta Keminmaan kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista
28.4.2021  Dnro 40/2021 Fingrid Oyj:n kuulutus Viitajärvi-Pyhänselkä -voimajohto
27.4.2021  Dnro 39/2021 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma hyväksytty, Keminmaa ja Tornio
27.4.2021  Dnro 38/2021 Morenia Oy:n konkurssipesän maa-aines- ja ympäristölupien siirtäminen PSW Kivi Oy:lle, Keminmaa ja Tornio
23.4.2021  Dnro 37/2021 Kuntavaalien 2021 ehdokasasettelu
22.4.2021  Dnro 35/2021 Poikkeuslupa P4/2021 Teknisen lautakunnan kokous 20.4.2021
13.4.2021  Dnro 33/2021 Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastuksen poikkeuslupa vuodelle 2021
8.4.2021  Dnro 31/2021 Tukesin kuulutus siirtopäätös Oravakangas K20152, KL2015:0007

Marraskuu

26.11.2020  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2020

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Syyskuu

4.9.2020  Lapin Ely-keskuksen päätös 2.9.2020 hakemukseen koskien lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA § 1)

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta