Dnro 38/2021 Morenia Oy:n konkurssipesän maa-aines- ja ympäristölupien siirtäminen PSW Kivi Oy:lle, Keminmaa ja Tornio 

Luvan saaja: PSW Kivi Oy

Toiminta ja sen sijainti:

Keminmaa, PR2 241-406-27-147

– Maa-aineslupa 19.5.2015 § 45

– Ympäristölupa 17.12.2009 § 81

Tornio, Laivakangas, Jukkola 851-410-20-29

– Maa-aineslupa 21.6.2011 § 76

– Ympäristölupa 29.5.2007 § 52

Tornio, Pahtavaara, Haapanen 851-432-8-25

– Maa-aineslupahakemus vireillä

 

Ympäristölautakunnan päätös §46

Päätöksen ratkaisupäivä 20.4.2021

Päätöksen antopäivä 27.4.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 4.5.2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta on siirtänyt PSW Kivi Oy:lle Morenia Oy:lle myönnetyt maa-aines- ja ympäristöluvat oikeuksineen ja velvoitteineen 4.3.2021 toteutetun liiketoimintakaupan johdosta. Kyseiset alueet sijaitsevat Keminmaassa ja Torniossa.

Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätös on nähtävänä 3.6.2021 asti. Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 3.6.2021 mennessä hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastaja puh. 040 770 3239.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Linkki Tornion kaupungin sivustolle

 

Kuulutus Dnro 38/2021

Takaisin