Julkiset kuulutukset

Maaliskuu

2.3.2021  Dnro 22/2021 Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021 - 2025 Tornio ja Keminmaa

Helmikuu

26.2.2021  Dnro 21/2021 Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan virka (3040) 9.8.2021 alkaen
26.2.2021  Dnro 20/2021 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 26.2.2021
25.2.2021  Dnro 19/2021 Kuntavaalien 2021 ehdokasasettelu
23.2.2021  Dnro 18/2021 Ajoneuvon siirto varastoon, siirto- ja kustannuspäätös sekä yleistiedoksianto LAPELY/5614/2020, tie 923, Keminmaa, Honda Accord, (GFI-355)
18.2.2021  Dnro 17/2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen päätösnumero 21/0089/2
12.2.2021  Dnro 16/2021 Poikkeuslupa P3/2021 Kirkonkylän 241-404-58-7 Leipomo ja 241-404-58-6 Pienteollisuustalo -nimisille tiloille, tekninen lautakunta 10.2.2021
12.2.2021  Dnro 15/2021 Poikkeuslupa Alapaakkolan kylän 401-10:46 Alatalo II -nimisen tilan määräalalle, tekninen lautakunta 10.2.2021
12.2.2021  Dnro 14/2021 Poikkeuslupa P2/2021 Kirkonkylän 241-404-11-77 Hyvärinen -nimisellä tilalla, tekninen lautakunta 10.2.2021
8.2.2021  Dnro 12/2021 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Suhanko Arctic Platinum Oy:n malminetsintälupahakemuksen lupa-alueelle Sompujärvi 16
3.2.2021  Dnro 10/2021 Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027
1.2.2021  Dnro 9/2021 Maa-aines- ja ympäristöluvan siirtäminen Morenia Oy:ltä (konkurssipesä) Kemin Ajotilaus Oy:lle, PR Kallio 1 241-406-62-1, Keminmaa

Tammikuu

28.1.2021  Dnro 7/2021 Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Kallinkangas II, Keminmaa ja Tornio

Marraskuu

26.11.2020  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2020
2.11.2020  Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset
2.11.2020  Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Syyskuu

4.9.2020  Lapin Ely-keskuksen päätös 2.9.2020 hakemukseen koskien lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA § 1)

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta