Haettavana kunnossapitomestarin määräaikainen toimi (4501) 

TEKNINEN LAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI KUNNOSSAPITOMESTARIN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN (4501)

 

Hakuaika 26.5.2020–31.7.2020

 

Kunnossapitomestari vastaa kunnan katujen ja teiden sekä yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakennuttamisesta. Kunnossapitomestari myös toimii ulkoalueiden hoitajien esimiehenä ja vastaa heidän työtehtävien järjestämisestä.

 

Pätevyysvaatimuksena valittavalta edellytetään yhdyskuntatekniikan linjan teknikon, insinöörin tai insinöörin (AMK) tutkintoa tai muu soveltuva vastaavan tasoinen koulutus.

 

Hakemukset internetosoitteeseen www.kuntarekry.fi viimeistään 31.7.2020 klo 12.00 mennessä.

 

Toimi on määräaikanen ja se täytetään kolmeksi vuodeksi. Määräaikaisuuden peruste on teknisen lautakunnan linjaus toimen tarpeellisuuden tarkastelusta talouden sopeuttamisohjelman jälkeen.

 

Tehtävästä lisätietoja antavat:

Tekninen johtaja Jussi Korpi p. 040 124 4351, sähköposti jussi.korpi@keminmaa.fi ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Janne Hietala, p. 040 712 3209, sähköposti janne.hietala@keminmaa.fi.

 

Hakemukset sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 31.7.2020 klo 12.00 mennessä.

 

Keskellä Meri-Lapin talousaluetta sijaitseva 8300 asukkaan Keminmaan kunta tarjoaa työ- ja asuinalueena maaseutumaisen jokivarsiympäristön keskellä kaupunkeja. Lisätietoja kunnasta www.keminmaa.fi.

 

Tekniset palvelut

 

Kuulutus Dnro 62/2020

Takaisin