Ilmoitus kuulutuksesta; ympäristönsuojelulain mukainen päätös, hakija Stora Enso Veitsiluoto Oy 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

 

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Hakija Stora Enso Veitsiluoto Oy


Dnro PSAVI/2599/2015


Päätösnro 12/2020


Asia Veitsiluodon tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen uusien BAT-päätel-mien vuoksi, Kemi


Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.2.–6.4.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Linkki sivustolle

Takaisin