YVA-kuulutus Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 

Kuulutus pidetään nähtävillä 8.2. - 8.4.2020 Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset —osiossa.

 

Arviointiselostusta ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisesesti
ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/keminmaatornionjokivoimajohtoYVA.

 

YVA-kuulutus

 

Takaisin