Viralliset ilmoitukset

Huhtikuu

1.4.2020  Rajakankaan asemakaavan muutos ja laajennus on saanut lainvoiman

Maaliskuu

31.3.2020  Maanmittauslaitos on 12.3.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Isohaara – Kemin tehdas suunnan määrittämistä varten
30.3.2020  Haettavana koulupsykologin virka (3001) 1.8.2020 alkaen
30.3.2020  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 30.3.2020
27.3.2020  Luonnos Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutoksista nähtävillä
16.3.2020  Kuulutus (MRA 93 §) Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman
10.3.2020  Maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Keminmaan kunnan Iso Niivinmaasta tilalta Sora-aho 241-401-5-79
9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.
3.3.2020  Yleisavustukset vuodelle 2020
2.3.2020  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 13.2.2020 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
2.3.2020  Ilmoitus kuulutuksesta; ympäristönsuojelulain mukainen päätös, hakija Stora Enso Veitsiluoto Oy

Helmikuu

8.2.2020  YVA-kuulutus Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lokakuu

7.10.2019  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2019

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

29.3.2019  Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta