Kuulutus ja julkipanoilmoitus; Suunnittelutarveratkaisu STR 1-2020 

Päätöksen antopäivä on 24.1.2020

Tekninen lautakunta 21.1.2020 § 11

Rakennuspaikka: 241-407-26:60

Kuulutus ja julkipanoilmoitus

 

Takaisin