Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset lupahakemukset Keminmaan Tuhkamaa tilalla KTK-Kuusela 241-406-37-21 

Takaisin