Nähtävillä oleva asemakaavan muutosluonnos 

Keminmaan kunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen

30 §:n mukaisesti Isohaaran (10) kunnanosan korttelia 3071 ja siihen liittyvää Opastien katualuetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 4.12. – 18.12.2019 internetissä osoitteessa: www.keminmaa.fi ja kunnanviraston teknisen osaston ilmoitustaululla, os. Rantatie 21, 94400 Keminmaa. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

 

Keminmaan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset kannanotot tulee jättää 18.12.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella Rantatie 21, 94400 Keminmaa tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@keminmaa.fi.

 

Lisätietoja asemakaavaluonnoksesta antaa mittausteknikko / kaavoittaja Pekka Mäkelä puh. 040-7314559.

 

Kunnanhallitus

Takaisin