Julkiset kuulutukset

Toukokuu

29.5.2020  Sivistyspalveluissa haettavana perusopetuksen historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon tuntiopettajuus (3411) 10.8.2020 alkaen
29.5.2020  Sivistystoimessa haettavana koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen (28,37 h/vko) toimi (3641) 11.8.2020 alkaen
28.5.2020  Sivistyspalveluissa haettavana lukion ja perusopetuksen opinto-ohjauksen tuntiopettajan (3112) sijaisuus ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021
28.5.2020  Sivistyspalveluissa haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (3091) määräajaksi ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021
28.5.2020  Sivistystoimessa haettavana koulunkäyntiohjaajan osa-aikaisen (28,37 h/vko) toimi (3634) 11.8.2020 alkaen
28.5.2020  Sivistyspalveluissa haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (3092) sijaisuus ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021
28.5.2020  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan virka (3032) 10.8.2020 alkaen
28.5.2020  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan virka (3019) 10.8.2020 alkaen
28.5.2020  Varhaiskasvatuksessa haettavana opettajan toimi (3508) 1.8.2020
28.5.2020  Varhaiskasvatuksessa haettavana opettajan toimi (3527) 1.7.2020 alkaen
27.5.2020  Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro PSAVI/7988/2019
26.5.2020  Haettavana kunnossapitomestarin määräaikainen toimi (4501)
20.5.2020  Lapin ELY-keskuksen päätös 14.5.2020 onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielto KL 54 §
20.5.2020  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 22.5.2020
15.5.2020  Poikkeuslupa P1/2020 Teknisen lautakunnan kokous 13.5.2020
7.5.2020  Maanmittauslaitoksen kuulutus koskien siirtoehdotusta Kemin kaupungista Keminmaan kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista (enklaaveista)
6.5.2020  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupa kallion louhintaan sekä kierrätysasfaltin ja -betonin käsittelyyn tilalla 241-406-37-21 KTK-KUUSELA
4.5.2020  Perämeren jätelautakunnan jätetaksaan muutoksia

Huhtikuu

30.4.2020  Haettavana kiinteistöpäällikön virka (4001)
30.4.2020  Haettavana urheilualueen hoitajan toimi (4537)
24.4.2020  Martti Ahokkaan maa-aineslupa, Sora-aho 241-401-5-79, Keminmaa

Maaliskuu

31.3.2020  Maanmittauslaitos on 12.3.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Isohaara – Kemin tehdas suunnan määrittämistä varten
9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Lokakuu

7.10.2019  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2019

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

29.3.2019  Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta