Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas 

Yhteysviranomaisen lausunto Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas, Kemi, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Takaisin