Koetoiminta-ajan jatkaminen Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtailla muodostuvan vedenpuhdistussakan testaukseen pintatiivisterakenteeksi Kemin kaivoksen rikastushiekka-altailla, Keminmaa 

Kuulutus päätöksen antamisesta

Päätös nro 144/2018/1

Linkki asiakirjoihin

 

Takaisin