YVA-kuulutus Pyhänselkä-Keminmaa 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 

YVA-kuulutus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus löytyy sähköisenä osoitteesta: www.ymparisto.fi/pyhanselkakeminmaavoimajohtoyva

 

Takaisin