Nähtävillä oleva asemakaavamuutosehdotus palvelualueen korttelit 3066 ja 3051 

Keminmaan kunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti palvelualueen asemakaavamuutosehdotuksen koskien kortteleita 3066 ja 3051 ja siihen liittyvän valmisteluaineiston.

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa maanomistajan yritystoimintaa tukeva alueen käyttö ja hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 13.08. – 14.09.2018 internetissä osoitteessa: www.keminmaa.fi ja kunnantalon teknisen osaston ilmoitustaululla, os. Rantatie 21, 94400 Keminmaa. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

 

Keminmaan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää 14.09.2018 klo 12.00 mennessä kunnanhallitukselle osoitteessa Rantatie 21, 94400 Keminmaa.

 

Lisätietoja asemakaavan ehdotuksesta antaa vt. tekninen johtaja Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

 

K3051 ja 3066 AK-selostus

Palvelualueen asemakaavamuutos K3051 - 3066 kaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet

Asemakaavan seurantalomake

 

Takaisin