Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK) 

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS NÄHTÄVÄNÄ 19.03 – 20.04.2018

Keminmaan kunnantalon teknisen osaston ilmoitustaululla (Kunnantie 3, 94400

Keminmaa, 2. krs) ja internetissä www.keminmaa.fi osiossa viralliset ilmoitukset.

 

Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

 

Keminmaan kunta on asettanut nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Jokisuun alueen asemakaavan muutosluonnoksen sekä siihen liittyvän valmisteluaineiston. Maanomistajan aloitteesta lähteneen asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää voidaanko nykyinen kaavamerkintä (leikkikenttä, VK) muuttaa asuinrakentamisen sallivaksi kaavamerkinnäksi (erillispientalojen korttelialue, AO).

 

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna 20.04.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Lisätietoja asemakaavan muutoksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

Keminmaa 14.03.2018
 

Kunnanhallitus

 

Takaisin