Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK) 

VIREILLE TULEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVÄNÄ 12.02.2018 LÄHTIEN

Keminmaan kunnantalon teknisen osaston ilmoitustaululla (Kunnantie 3, 94400 Keminmaa, 2. krs) ja internetissä www.keminmaa.fi osiossa viralliset ilmoitukset.

 

Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK) 

 

Keminmaan kunta on päättänyt saattaa vireille Jokisuun alueen asemakaavan muutoksen ja asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maanomistajan aloitteesta lähteneen asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää voidaanko nykyinen kaavamerkintä (leikkikenttä, VK) muuttaa asuinrakentamisen sallivaksi kaavamerkinnäksi (erillispientalojen korttelialue, AO).

 

Lisätietoja asemakaavan muutoksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

 

Keminmaa 09.02.2018

 

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Takaisin