Dnro 84/2022 Lapin ELY-keskus on antanut 19.7.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta 

Dnro 84/2022

Asia:

Lapin ELY-keskus on antanut 19.7.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/3688/2022.

NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös koskee rautatien sepelöinnin korjaustöitä.

 

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 19.7.-25.8.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

 

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/Kuulutus+%282%29.pdf/a814a1ba-00cd-6f1f-7047-0bdc0c91bcb3?t=1658229290393

 

Linkki päätökseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.+Meluilmoitus.+NRC+Group+Finland+Oy.pdf/53ccdbfa-d78c-6346-9fe1-ae3a89a393ad?t=1658229364194

 

Takaisin