Dnro 82/2022 Kalastuslain 47 § ja 57 § mukaisten Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastusta koskevan poikkeuslupapäätöksen voimassaolon pidentäminen vuoden 2022 loppuun 

Kuulutus Dnro 82-2022 

 

 

Takaisin