Dnro 64/2022 Kaavoituskatsaus 2022 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.


Kaavoituskatsaus kertoo Keminmaan kaavoituksen ajankohtaisista asioista. Kaavoituskatsauksessa 2022 esitellään kaavoituksen ja maankäytön tämänhetkistä tilannetta. Katsauksessa luodaan myös silmäys kunnan tonttitarjonnan riittävyyteen.


Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan MRL:n 7 §:n mukaisesti. Kaavoituskatsaus on nähtävillä Keminmaan kunnan kotisivulla www.keminmaa.fi / tekniset palvelut / kaavoitus ja tontit.
Maankäytön suunnittelun lähtökohta on luoda eri intressit yhteen sovittaen edellytyksiä laadukkaalle rakennustoiminnalle ja luoda sitä kautta Keminmaasta elinvoimainen, kilpailukykyinen, vetovoimainen ja viihtyisä kunta asua ja yrittää.


Kaavoituksessa pyritään avoimuuteen. Kaavoitushankkeista tiedotetaan jo suunnittelun käynnistyessä. Jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka asetetaan nähtäville. Osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen eri vaiheissa, alusta lähtien. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaavojen käsittelyvaiheista, kunnan maankäytön nyky- ja tulevasta tilanteesta sekä myös ajankohtaisesta tonttitilanteesta.

Kuulutus Dnro 64/2022

Takaisin