Dnro 54/2022 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.5.2022 654/2022 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen, Keminmaan kunnanvaltuusto 16.12.2021 § 142 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 654/2022 asiassa 50/2022

 

Kuulutus Dnro 54/2022

 

Takaisin