Dnro 50/2022 YVA-kuulutus Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.5.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän. Asia koskee Kemin kaivoksen laajentamista.

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen lausunto hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.


Tämä kuulutus on nähtävillä 9.5.-9.6.2022 Lapin ELY-keskuksen sekä Keminmaan kunnan sekä
Kemin ja Tornion kaupunkien verkkosivuilla. Perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon
verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/keminkaivoksenlaajentaminenYVA.

 

Liite1a_LSL 65§ lausunto Outokumpu Chrome kaivoksen laajennuksesta 5_2022

Liite1b_Signed_LSL 65 lausunto Kemin kaivoksen laajennuksen Natura arvioinnista

Takaisin