Dnro 102/2021 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 17.11.2021 hyväksynyt varausilmoituksen; Lupatunnus VA2021:0053, varaaja Magnus Minerals Oy 

Dnro 102/2021

Linkki Tukesin sivustolle

 

 

Takaisin