Julkiset kuulutukset

Kesäkuu

23.6.2021  Dnro 71/2021 Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 1.7.2021 klo 16 alkaen
18.6.2021  Dnro 70/2021 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 18.6.2021
18.6.2021  Dnro 69/2021 Keskusvaalilautakunnan kuulutus vaalilain 95 §:n mukaisesti valitut valtuuston jäsenet ja varajäsenet
18.6.2021  Dnro 68/2021 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 16.6.2021 / Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen
18.6.2021  Dnro 67/2021 Teknisen lautakunnan kuulutus suunnittelutarveratkaisu STR2/2021
18.6.2021  Dnro 66/2021 Teknisen lautakunnan kuulutus suunnittelutarveratkaisu STR1/2021
18.6.2021  Dnro 65/2021 Teknisen lautakunnan kuulutus poikkeuslupa P10/2021
18.6.2021  Dnro 64/2021 Teknisen lautakunnan kuulutus poikkeuslupa P9/2021
18.6.2021  Dnro 63/2021 Teknisen lautakunnan kuulutus poikkeuslupa P8/2021
16.6.2021  Dnro 62/2021 Tukes kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla malminetsintälupahakemuksen, hakija: Outokumpu Chrome Oy, lupa-alueen nimi: Nuottijänkä, lupatunnus: ML2021:0010
15.6.2021  Dnro 61/2021 Haettavana sivistystoimenjohtajan virka (3000) 1.10.2021 alkaen
11.6.2021  Dnro 60/2021 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 11.6.2021

Toukokuu

24.5.2021  Dnro 54/2021 Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Napapiirin Kuljetus Oy, Kallinkangas, Keminmaa ja Tornio

Huhtikuu

28.4.2021  Dnro 40/2021 Fingrid Oyj:n kuulutus Viitajärvi-Pyhänselkä -voimajohto

Marraskuu

26.11.2020  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2020

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Syyskuu

4.9.2020  Lapin Ely-keskuksen päätös 2.9.2020 hakemukseen koskien lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA § 1)

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta