Dnro 41/2021 Kuulutus enklaavien siirtoehdotuksesta Tervolan kunnasta Keminmaan kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista 

Maanmittauslaitos on laatinut tämän kuulutuksen liitteenä olevan siirtoehdotuksen eräiden kunnan pääasiallisesta alueesta erillään olevien alueiden eli enklaavien siirtämiseksi niitä ympäröivään kun-taan perustuen lakiin pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen (1197/1997). Siirtoehdotus on saatavilla myös paperisena Maanmittauslaitoksen kirjaamon kautta.


Siirtoehdotus sisältää tiedot siirrettäväksi ehdotettuihin alueisiin kuuluvista rekisteriyksiköistä ja niiden omistajista sekä kartat näistä alueista.


Kunnilla ja maanomistajilla, joita siirtoehdotus koskee, on oikeus tehdä kirjallisia huomautuksia siirtoehdotusta vastaan 7.6.2021 mennessä.


Mahdolliset huomautukset on toimitettava maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen:
Maanmittauslaitos/kirjaamo PL 84 00521 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi


Tarkemmat ohjeet huomautusten tekemiseen löytyvät liitteenä olevasta siirtoehdotuksesta.


Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)

 

Kuulutus Dnro 41/2021 kokonaisuudessaan

 

Takaisin