Dnro 27/2021 Maa-aineslupapäätös tiloille Sorakittilä 241-402-3-74 ja KTK Iikkala 241-402-3-80, Kemin Ajotilaus Oy, Rovavaara, Keminmaa 

Luvan saaja: Kemin Ajotilaus Oy

 

Toiminta ja sen sijainti: Maa-ainesten (sora ja hiekka) ottaminen Rovavaarasta tiloilta Sorakittilä 241-402-3-74 ja KTK Iikkala 241-402-3-80, Keminmaa

 

Ympäristölautakunnan päätös § 37

 

Päätöksen ratkaisupäivä 16.3.2021

 

Päätöksen antopäivä 23.3.2021

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 30.3.2021

 

Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt Kemin Ajotilaus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen. Päätös koskee 78 300 k-m3:n soran ja hiekan ottamista kymmenen vuoden aikana tiloilta Sorakittilä 241-402-3-74 ja KTK Iikkala 241-402-3-80. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupa on voimassa 30.6.2031 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi.

 

Kuulutus, pöytäkirjanote maa-aineslupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat nähtävillä 23.3.-29.4.2021 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

 

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 189, 90101 Oulu, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi). Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 29.4.2021 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastaja Anu Rautialalta (puh. 040 770 3239 tai etunimi.sukunimi@tornio.fi).

 

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Linkki Tornion kaupungin sivulle

 

Kuulutus Dnro 27/2021

 

Takaisin