Julkiset kuulutukset

Huhtikuu

14.4.2021  Dnro 34/2021 Valitukset tiedoksi julkisella kuulutuksella 14.4.2021, dnrot 20325/2020 ym. (biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa, Kemi)
13.4.2021  Dnro 33/2021 Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastuksen poikkeuslupa vuodelle 2021
9.4.2021  Dnro 32/2021 Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 9.4.2021
8.4.2021  Dnro 31/2021 Tukesin kuulutus siirtopäätös Oravakangas K20152, KL2015:0007

Maaliskuu

24.3.2021  Dnro 29/2021 A-Metsä ja Tie Oy:n maa-aineslupahakemus, Keminmaa
22.3.2021  Dnro 27/2021 Maa-aineslupapäätös tiloille Sorakittilä 241-402-3-74 ja KTK Iikkala 241-402-3-80, Kemin Ajotilaus Oy, Rovavaara, Keminmaa

Helmikuu

3.2.2021  Dnro 10/2021 Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

Marraskuu

26.11.2020  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2020
2.11.2020  Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset
2.11.2020  Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Syyskuu

4.9.2020  Lapin Ely-keskuksen päätös 2.9.2020 hakemukseen koskien lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA § 1)

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta