Dnro 18/2021 Ajoneuvon siirto varastoon, siirto- ja kustannuspäätös sekä yleistiedoksianto LAPELY/5614/2020, tie 923, Keminmaa, Honda Accord, (GFI-355) 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus Dnro 18/2021

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: siirtoautot@ely-keskus.fi

 

Takaisin