Dnro 12/2021 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Suhanko Arctic Platinum Oy:n malminetsintälupahakemuksen lupa-alueelle Sompujärvi 16 

Kuulutus Dnro 12/2021

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvatja-valtaukset

 

Takaisin