Lapin Ely-keskuksen päätös 2.9.2020 hakemukseen koskien lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA § 1) 

Lapin ELY-keskus Pohjois-Suomi kalatalouspalvelut päätökset 2.9.2020 LAPELY 118/5713-2020 ja LAPELY 280/5713-2020

Osa päätöksestä LAPELY 118/5713-2020

Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalueet hakevat lupaa kalastaa valtioneuvoston asetuksesta kalastuksesta (1360/2015) 1 § poiketen lohikaloja syysrauhoituksen aikana Kemijokisuun ja Isohaaran voimalaitoksen välisellä alueella vuosina 2020–2024 sekä Isohaaran ja Taivalkosken patoaltailla vuosina 2020 - 2021.

Lapin ELY-keskus myöntää Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalueelle luvan kalastaa lohikaloja rauhoitusaikana Kemijokisuulta Isohaaran padon alapuolelle sekä Isohaaran patoaltaalla syysrauhoituksen aikana syyskuun alusta marraskuun loppuun vuosina 2020 - 2021.

ELY-keskus ei myönnä hakemuksessa esitettyä syysrauhoituksen poistoa Taivalkosken patoaltaalle. 

 

Osa päätöksestä LAPELY 280/5713-2020 

Kemin kirkonkylän osakaskunta, Metsä Fibre Oy, Hiilimön erästäjät, Keminseudun urheilukalastajat sekä Tasalan tila ovat hakeneet poikkeuslupaa kalastaa vaellussiikaa kalastuslain 66 § ja valtioneuvoston asetuksesta kalastuksesta 1 § poiketen Kemijokisuulla Isohaaran voimalaitoksen alapuolisella alueella lokakuun 1 päivästä marraskuun loppuun. Lupaa haetaan 5 vuoden ajaksi.

Pyynnin tarkoituksena on Kemijokisuun istutusvelvoitteen hyödyntäminen sekä vaellussiian mädin hankinta Luonnonvarakeskukselle velvoite- ym. istutustarkoituksiin.

Lapin ELY-keskus on kalastuslain 72 §:n ja 47 §:n nojalla päättänyt myöntää hakijoille luvan kalastaa Kemijoessa Isohaaran alapuolisella alueella kalastusasetuksen 1 §:n rauhoituksesta poiketen sekä kalastuslain 66 §:stä poiketen kalastaa siikaa Kemijoessa Isohaaran alapuolisella alueella lokakuun 1 päivästä marraskuun loppuun vuosina 2020 - 2021. Päätös ei koske kalastuslain 71 § säädettyjä kalastuskieltoja voimalaitoskanavassa sekä kalatien ja padon alapuolella.

 

Kuulutus Dnro 100/2020 kokonaisuudessaan

Takaisin