Julkiset kuulutukset

Heinäkuu

6.7.2020  Väyläviraston kuulutuksesta ilmoittaminen, Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio
2.7.2020  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 3.7.2020
1.7.2020  Valtuuston 9.7.2020 kokouskutsu ja esityslista
1.7.2020  Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentaminen YVA-ohjelma

Kesäkuu

30.6.2020  Poikkeuslupa P2/2020 Lautiosaaren kylä 407-27-94 Metsävainio niminen tila, Teknisen lautakunnan kokous 24.6.2020 § 117
26.6.2020  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 26.6.2020
25.6.2020  Eläinsuojan laajennus, MTY Kanto, Liedakkala, Keminmaa
18.6.2020  Meri-Lapin ympäristöpalvelujen eläinlääkinnän vastaanotoilla on suunniteltu otettavaksi käyttöön klinikkamaksu
18.6.2020  Meri-Lapin ympäristölautakunnan taksaluonnos koskien maa-aineslain mukaisia tarkastus- ja valvontatehtäviä
18.6.2020  Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi
12.6.2020  Suunnittelutarveratkaisu 03/2020; teknisen lautakunnan kokous 10.6.2020 § 103
10.6.2020  Fingridin Oyj:n kuulutus; Tutkimukset suunnitellun kokonaispituudeltaan noin 154 km:n pituisen voimansiirtojohdon Viitajärvi-Pyhänselkä 400 kV suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Muhoksen, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien sekä Oulun kaupungin alueilla
8.6.2020  Keminmaan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon Ford Mondeo kohteesta Luikonniitty

Toukokuu

26.5.2020  Haettavana kunnossapitomestarin määräaikainen toimi (4501)

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Lokakuu

7.10.2019  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2019

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta