Kuulutus (MRA 93 §) Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 

Isohaaran alueen korttelin 3071 tonttia 2 ja siihen liittyvää Opastintien katualuetta koskeva muutos.

Kunnanhallitus 18.3.2020 § 88.

 

Dnro 32/2020

 

Takaisin