Tukes kuuluttaa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun asetuksen (551/2009) nojalla lupahakemuksen, hakija Tornion Voima Oy 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun asetuksen (551/2009) nojalla lupahakemuksen.


Hakija: Tornion Voima Oy
Kohteen sijainti: Elijärventie 645, 94600 Kemi
Diaarinumero: 143/341/2020


Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Tornion Voima Oy rakentaa uuden nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston Kemin kaivoksen alueelle. Kohteeseen tulee yksi nesteytetyn maakaasun (LNG) varastosäiliö, jonka tilavuus on 100 m³.


Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää viimeistään 18.3.2020 diaarinumero mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki, tai sähköisesti kirjaamo@tukes.fi.


Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesissa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Keminmaan kunnanvirastolla (Rantatie 21, 94400 Keminmaa) 17.3.2020 saakka.

Lisätietoja: Arto Jaskari, puh. 029 5052 149 tai etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Takaisin