Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melupäätöksestä 22.2.2020 ajettavaan Tornion Ralli 2020-kilpailuun 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Kuulutus 9.1.2020

Päätös ilmoituksen johdosta

 

Takaisin