allkiss.net Keminmaa - Viralliset ilmoitukset

Haettavana perusturvajohtajan virka 

Keminmaan kunta julistaa haettavaksi

 

Perusturvajohtajan viran

 

Perusturvajohtaja toimii hyvinvointiosaston osastopäällikkönä ja vastaa osaston toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Hyvinvointiosasto muodostuu sosiaalipalveluista, hoiva- ja asumispalveluista sekä terveyspalveluista. Perusturvajohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen sekä hyvinvointilautakunnan esittelijä.

 

Viran kelpoisuusehtona ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 § 1 momentin mukainen kelpoisuus, riittävä kokemus toimialan vaativista esimiestehtävistä ja johtamisesta. Eduksi katsomme laajaa näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollosta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja henkilöstöjohtamisen taitoja sekä kehitysmyönteisyyttä ja talouden hallinnan osaamista. Viran hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön. Virka tulee ottaa vastaan 2.1.2020 lukien tai sopimuksen mukaisena ajankohtana.

 

Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen tehtävän, jossa tukena on kokeneita kuntatyön ammattilaisia.

 

Palkkaus on kunnan TVA -järjestelmän mukainen.

 

Perusturvajohtaja valitaan virkaan toistaiseksi. Virkaan valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -sivuston kautta perjantaihin 25.10.2019 klo 15.00 mennessä. Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteella: Keminmaan kunta, Rantatie 21, 94400 Keminmaan - kuoreen merkintä ”Perusturvajohtajan virka”.

 

Lisätietoja antavat valtuuston puheenjohtaja Tommi Lepojärvi p. 040 637 7350, kunnanhallituksen puheenjohtaja Auli Tasala p. 040 595 9949, hyvinvointilautakunnan pj Jarmo Saariniemi p. 0400 337 169 sekä kunnanjohtaja Mauri Posio p. 040 676 6376.

 

Keminmaan kunnanhallitus

Takaisin