Viralliset ilmoitukset

Tammikuu

23.1.2020  Kuulutus ja julkipanoilmoitus; Suunnittelutarveratkaisu STR 1-2020
23.1.2020  Katusuunnitelmien nähtävilläolo; Kallijärventie, Käpyläntie, Teollisuustie
23.1.2020  Keminmaan ympäristönsuojeluviranomainen (Meri-Lapin ympäristölautakunta) on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan Old Pine Oy:lle / Simona Pinco. Päätös koskee rekikoira- ja koiratarhatoimintaa Keminmaan Honkamaassa, tilalla Honkamaa 241-401-56-2 / määräala M601
22.1.2020  Kokouskutsu ja esityslista valtuuston kokoukseen 30.1.2020 klo 18 alkaen
22.1.2020  Ilmoitus nähtävillä olevasta asemakaavan muutosehdotuksesta
20.1.2020  Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020 -2026
15.1.2020  Päätös kaivoslain (621/2011) mukaisesta varausilmoituksesta, lupatunnus VA2019:0085, varauksen nimi Paasivaara, varausalueen sijainti Simo, Keminmaa
15.1.2020  Päätös kaivoslain (621/2011) mukaisesta varausilmoituksesta, lupatunnus VA2019:0083, varauksen nimi Penikat, varausalueen sijainti Simo, Keminmaa
14.1.2020  Kuulutus (MRA 93 §) Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman
10.1.2020  Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melupäätöksestä 22.2.2020 ajettavaan Tornion Ralli 2020-kilpailuun
8.1.2020  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset lupahakemukset Keminmaan Tuhkamaa tilalla KTK-Kuusela 241-406-37-21
7.1.2020  Haettavana sosiaalityöntekijän vakinainen virka

Lokakuu

7.10.2019  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2019

Elokuu

19.8.2019  Kutsuntakuulutus

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas
5.7.2019  Ilmoitus asemakaavamuutosten vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville

Maaliskuu

29.3.2019  Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta